S@ntAi

S@ntAi

Wednesday, February 23, 2011

Geng UTHM Blogger....


Saya, awak dan dia. Kami blogger UTHM.


INGATAN DAN LUPAAN


Manusia dicipta dengan pelbagai keupayaan
Manusia harus berusaha membangunkan keupayaan tersebut supaya dimanfaatkan kepada diri sendiri dan masyarakat yang mana bersesuai dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud ‘Allah tidak akan merubah sesuatu kaum itu melainkan mereka sendiri yang merubahnya’.
Keperluan manusia boleh disusun mengikut hierarki keperluan yang tententu.
Selain daripada keperluan semula jadi, faktor-faktor yang lain seperti motivasi turut memainkan peranannya mempengaruhi tingkah laku manusia.

MODEL MEMPROSES MAKLUMAT

1.Ingatan Jangka Pendek atau memori kerja (working memory)   • Kapasiti ingatan jangka pendek adalah kecil. Tempoh simpanan maklumat pendek (5 hingga 20 saat).
  • Maklumat diproses, ditapis, disusun atau disintesis untuk dihantar ke stor ingatan jangka panjang untuk disimpan.
  • Satu cara untuk simpanan baru (ulang sebut berkali-kali).

Ingatan Deria (sensor memory) 
Dikenali juga sebagai sensory register atau sensory information store. Ingatan sensori kapasiti besar, menyimpan banyak maklumat. Masa simpanan maklumat (1 hingga 3 saat). Jika maklumat tidak diproses, maklumat akan hilang.

Ingatan Jangka panjang (long term memory)


  • Ingatan jangka panjang mempunyai kapasiti besar - menyimpan maklumat lebih lama iaitu lebih dari beberapa minit hingga ke beberapa tahun.
  • Terbahagi kepada tiga:


  1. Memori episodik : mengandungi peristiwa yang dialami seseorang sepanjang hayat. Lengkap dengan masa dan tempat. Memori ini tersusun mengikut masa.
  2. Memori semantik : adalah memori untuk ’ makna ’ iaitu menyimpan konsep, fakta, hukum, skema, imej yang diperlukan untuk proses.
  3. Memori prosedural : memori tentang bagaimana melakukan sesuatu terutamanya yang melibatkan aktiviti fizikal yang berurutan.

INGATAN


Ingatan bermaksud maklumat yang dapat kita simpan dalam ingatan jangka panjang.

Boleh keluarkan semula apabila dikehendaki.


Proses yang terlibat dalam membentuk ingatan ialah:
1.Encoding merujuk kepada proses mendapat maklumat
2.Storage merujuk kepada menyimpan maklumat di mana perubahan berlaku pada system saraf yang membolehkan terbentuknya kesan ingatan.
3.Retrieval ialah proses mengeluarkan dan mengguna maklumat.

LUPAAN

Lupaan bermaksud suatu kegagalan individu mengingati sesuatu fakta yang pernah diketahui sebelum ini. Kegagalan ini mungkin disebabkan maklumat dalam ingatan jangka pendek boleh hilang sebelum sempat diperoses dan disimpan dalam ingatan jangka panjang atau gagal memanggil semula maklumat itu daripada ingatan jangka panjang (Slavin, 1997).


FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LUPAAN

1.1.KEUSANGAN
Maklumat hilang disebabkan oleh peredaran masa

2.GANGGUAN
Bermaksud suatu proses yang terjadi apabila percubaan ingat semula dihalang oleh maklumat lain dalam memori. Terdapat dua jenis gangguan iaitu:
ØGangguan Retroaktif
ØGangguan Proaktif

3.3.BAHAN YANG SUDAH LAMA DIGUNAKAN
Contohnya: selepas lama bekerja sebagai setiausaha, Mohthar berasa sukar untuk mengingati pelajaran Biologi yang dipelajarinya semasa tingkatan 5.


4.TEKANAN
Bilamana seseorang sengaja menolak memori yang menyakitkan atau menyedihkan daripada muncul ke paras kesedaran.


5.KEBIMBANGAN ( ANXIETY )
Kebimbangan yang tinggi semasa di dalam dewan peperiksaan atau semasa hendak menghadapi temuduga boleh menyebabkan lupaan.
6.

6.MINAT
Perkara yang kurang diminati lebih mudah dilupakan.


7.PERUBAHAN ALAM SEKITAR
memori episodic banyak bergantung kepada alam sekitar. Sekiranya akibat peredaran masa, nama jalan atau bangunan telah bertukar, menyulitkan untuk seseorang mengingat sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan tempat itu.


8.MASA YANG TIDAK MENCUKUPI
Contohnya pelajar yang tidak mempunyai cukup masa untuk membuat ulangkaji akan melupakan banyak fakta-fakta semasa peperiksaan.

9.9.ARAS KEYAKINAN YANG RENDAH 
Jika kenyakinan rendah, ini dapat melemahkan daya ingatan individu

10.MAKLUMAT YANG TIDAK LENGKAP
Sesuatu fakta juga boleh menyebabkan Maklumat hilang atau dilupakan.CARA GURU MEMBANTU MENINGKATKAN INGATAN MURID

1.1.Bahan Pembelajaran Bermakna dan Berkaitan
Bermakna dan berkaitan dengan kehidupan murid-murid.


2.Meningkatkan Isi Pembelajaran
Senang kepada susah.
Maujud kepada abstrak
Dekat kepada jauh.
Kecil kepada besar.


3.Memeringkatkan Kaedah Pembelajaran
Interaksi guru murid dua hala.
Pelajar bebas bertanya dan mengeluarkan pendapat
Merancang aktiviti pembelajaran yang menarik dan inovatif

4.4.Susunan Jadual Waktu.
Subjek yang susah seperti matematik, kimia dan fizik di sebelah pagi
Subjek seperti seni di sebelah tengah hari atau petang.


5.Menggunakan Mnemonik dan Singkatan.
Bagi mengingat jenis memori dalam ingatan jangka panjang


 EMAK SUKA PIZA

E = EPISODIK
S = SEMANTIK
P = PROSEDURAL.

*Mnemonik ini juga dinamakan strategi huruf pertama – di mana huruf pertama daripada satu senarai diambil dan dibina perkataaan atau frasa yang mudah diingat. Contoh lain adalah mengingat empat proses peniruan bandura:


Pemerhatian. 
Penyimpanan 
Pengeluaran semula 
Motivasi

6.
6.Menggunakan Berbagai-bagai Alat Bantu Mengajar
Gambar, carta, rakaman kaset dan video dan lain-lain lagi.

7.Membimbing Pelajar Cara Belajar yang Betul atau Kemahiran Meta Kognitif
Teknik membuat rumusan atau ringkasan nota
Teknik pengurusan masa.
Membuat peta minda atau peta konsep dan rajah pengurusan grafik
Belajar arahan kendiri.
Motivasi diri.

8.Latih Tubi.
Hafazan atau overlearning bagi formula, sifir dan fakta penting.
Pembelajaran Lisan 
Pembelajaran Paired-associate atau pasangan berkaitan.  
*Pembelajaran Serial
Melibatkan murid belajar sesuatu istilah dalam suatu urutan yang betul.
*Pembelajaran Free Recall
*Pembelajaran yang memerlukan murid mengingat semula sesuatu senarau perkara tapi tidak semestinya dalam aturan tertentu.
*
Metod Loci
*Digunakan dalam pembelajaran serial untuk mengungkat sesuatu
*
Metod Pegword
*Bayangan bagi mengingat senarai berurutan.
*
Pegword berirama
*Membantu meningkatkan ingatan,

10.

Chunking
*Merujuk kepada aktiviti mengumpul atau membentuk kumpulan maklumat kepada lima atau tujuh set.
*